home > Juridisch advies

Juridisch advies

De juridische praktijk bij de aanpak van discriminatie is onderhevig aan snelle veranderingen door maatschappelijke ontwikkelingen. Al 25 jaar volg ik de totstandkoming van wetgeving en gevoerde rechtspraak. Om een klacht over discriminatie aan te kunnen pakken moet alleereerst bekeken worden wat de juridische mogelijkheden zijn. Bij de verschillende discriminatiegronden lopen de juridische mogelijkheden nogal uiteen. Ook is de setting van belang, is de beklaagde de werkgever of een onbekende passant. Daarnaast is het belangrijk wat de verwachtingen en doelen zijn van degene die de klacht heeft. Allemaal factoren die de aanpak van de klacht zullen bepalen.

Individueel

Voor een klachtadvies is iedereen welkom. Samen met de klachtindiener (en/of diens vertegenwoordiger) wordt gezocht naar de meest adequate oplossing in een individueel geval van discriminatie. Analyse en stappenplan maken deel uit van een advies. Eventueel kan ook de klachtbehandeling of begeleiding van de gedupeerde deel uitmaken van de dienstverlening.

Beschikbaar voor gemeenten

Het is mogelijk een pakket van diensten voor een langere termijn af te spreken. Een pakket kan een vooraf te bepalen aantal uren telefonisch/e-mail advies bevatten, al dan niet op vaste tijdstippen in de week. Ook intervisie van klachtbehandelaars en scholingsactiviteiten kunnen deel uitmaken van de afspraken.

Organisaties

Geconfronteerd worden met een klacht over discriminatie is niet prettig. Hoe ga je daar als werkgever, winkelier of horecaondernemer mee om ? Schiet u meteen in de stress of wilt u op een serieuse, constructieve manier met deze klacht aan de slag en ziet u het als een gelegenheid om naar uw eigen organisatie te kijken. Hierbij kan ik u advies en begeleiding bieden. Een quickscan, plan van aanpak of eenmalig advies is mogelijk.

Bel 010 -230 7349 of 06 511 66 161 voor een kosteloos kennismakingsgesprek
of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl