home > Extern vertrouwenspersoon > Klachtencommissie en klachtonderzoek

Klachtencommissie en klachtonderzoek

Een klachtencommissie is het sluitstuk van de verplichtingen van de werkgever rond ongewenst gedrag. Organisaties zijn verplicht zich aan te sluiten bij een klachtencommissie ongewenst gedrag of zelf een dergelijke commissie in te stellen. De samenstelling van een klachtencommissie is aan de organisatie en kan zowel met internen als externen worden ingevuld of met een mix van beide.

De klachtencommissie stelt een onderzoek in naar iedere bij haar ingediende klacht omtrent agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten en ander ongewenst gedrag. Het bewijsrecht en het klachtenonderzoek vergen specifieke deskundigheid en ervaring. De vraag is of u die voldoende in huis heeft?

Ik bied ondersteuning:
- als extern lid/voorzitter klachtencommissie;
- als klachtonderzoeker/juridisch adviseur;
- bij de formatie van een klachtencommissie;
- bij het ontwikkelen van een klachtenreglement;
- door training van vertrouwenspersonen.

Bel 010 -230 7349 of 06 511 66 161 voor een kosteloos kennismakingsgesprek
of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl