home > Juridisch advies > Gelijke behandeling en discriminatie

Gelijke behandeling en discriminatie

Ieder mens heeft recht op een leven waarin zijn essentiele mensenrechten worden gerespecteerd. Rechten die zijn vastgelegd in internationale verdragen en nationale wetgeving. In het dagelijks leven zijn deze rechten niet altijd vanzelfsprekend, mensen worden rechten onthouden bewust of uit onwetendheid. Ook kan het recht van de een in botsing komen met het recht van een ander. Het recht om niet te worden gediscrimineerd, vastgelegd in Art 1 van de Nederlandse Grondwet, is zo'n recht dat in het dagelijks leven van velen niet vanzelfsprekend is.

Discriminatie op grond van afkomst, geloofsovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd of handicap overkomt velen; op het werk, binnen de vriendenkring, door de politie of tijdens het uitgaan. De meeste mensen accepteren dit gewoon als onderdeel van het dagelijks leven, halen hun schouders op en gaan verder. Je weet immers dat je extra je best moet doen op je werk of dat er bepaalde gelegenheden zijn die je beter kunt mijden. Toch komt er een moment of gebeurt er iets dat je niet accepteert en je ertoe wil overgaan om iets te ondernemen tegen een geval van discriminatie. Dan moet je weten waar je je recht kan halen.

Daarbij kan ik je van dienst zijn. Met informatie over de wijze waarop discriminatie aangepakt kan worden en waar advies, ondersteuning of begeleiding gevonden kan worden.

Bel 010 -230 7349 of 06 511 66 161 voor een kosteloos kennismakingsgesprek
of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl