home > Extern vertrouwenspersoon > Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting

De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De omgang met collega’s en cliënten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige lichamelijke en psychische klachten. Ook een hoge werkdruk kan een bron van stress vormen. De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. Maar ook de werknemers zelf dragen hiervoor medeverantwoordelijkheid.

 

Werkgevers moeten een arbeidsomstandighedenbeleid voeren tegen psychosociale arbeidsbelasting. Dit betekent dat werkgevers de risico's van ongewenst gedrag en discriminatie op de werkvloer in kaart moeten brengen en zo nodig een preventieplan moeten maken. De Inspectie SZW (vroegere arbeidsinspectie) houdt toezicht op deze maatregelen.

 

Meer lezen: aanpak discriminatieklacht

Bel 010 -230 7349 of 06 511 66 161 voor een kosteloos kennismakingsgesprek
of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl